De Rede van de regering in 2008

17 09 2008

Leden van de Staten-Generaal en burgers van Nederland,

In de eerste honderd dagen van deze kabinetsperiode zijn zowel de leden van het kabinet als die van de Eerste en Tweede Kamer en vertegenwoordigers van alle Ministeries het land ingegaan. Op basis daarvan is in een tweede ronde van honderd dagen een integrale lange termijnvisie tot stand gekomen. Het is duidelijk dat dit kabinet een bepaalde signatuur heeft op basis van de verkiezingsuitslag en dat de oppositiepartijen tot andere keuzes en prioriteiten zouden zijn gekomen. Het kabinet beschouwt zich echter als een overgangskabinet en streeft ernaar te komen tot een lange termijnvisie met een zo groot mogelijk draagvlak in de samenleving. Daarom zijn de oppositiepartijen nadrukkelijk in dit proces betrokken en blijft de regering openstaan voor hun suggesties.

Het kabinet heeft geleerd van de afgelopen periode en betreurt het achteraf dat destijds er niet voor gezorgd is dat de SP, die bij de laatste verkiezingen zoveel kiezers achter zich had staan, niet deelneemt aan de regering. Er wordt naar gestreefd tot een volgende verkiezingsuitslag te komen, waarbij meerdere partijen aan het kabinet deelnemen.

Uit afgevaardigden van beide Kamers, het kabinet en van alle Ministeries is voorafgaande aan de eerste honderd dagen de werkgroep “Ik verbind” geformeerd, waarin ook vertegenwoordigers van de oppositiepartijen en van werkgevers en werknemers hebben plaatsgenomen. Ten aanzien van alle belangrijke nationale en internationale aandachtspunten en vraagstukken zijn in korte alinea’s, in voor eenieder begrijpelijke taal, een aantal korte en lange termijnvisies neergelegd. Met respect voor onderlinge verschillen en bestaande tegenstellingen. Tevens zijn in concrete wensenlijsten en actieplannen vastgelegd wat men gezamenlijk wil en gaat doen. Deze plannen zijn voor iedereen zichtbaar in de media en op internet. Door aan te geven wat al tot stand is gebracht in de afgelopen kabinetsperiode, waar men momenteel aan werkt en waar men (nog) niet aan toe is gekomen wil de regering daadwerkelijk transparant zijn en openheid en het omzetten van woorden in daden bevorderen.

De regering start vanaf morgen een derde ronde van honderd dagen, waarin eenieder op deze Regeringsverklaring en de miljoenennota kan reageren. Het kabinet is aanspreekbaar op de daadwerkelijke uitvoering van elk plan. Elke honderd dagen wordt de voortgang geëvalueerd en hierover verantwoording afgelegd. Het kabinet erkent de voordelen en nadelen van economische groei. Zij zet nadrukkelijk in de eerste plaats in op duurzaamheid. Ook hier gaat het niet meer om voornemens, maar om realistische afspraken, waarop alle betrokkenen aanspreekbaar zijn. Het kabinet is aanspreekbaar op aandacht voor en daadwerkelijke acties ten aanzien van zowel peace, people, perspective, planet, power, pride als profit. In onderlinge samenhang en in continu overleg met betrokken instanties in de samenleving.

De regering heeft tevens een integrale en multidisciplinaire werkgroep ingesteld die onderzoek gedaan heeft naar de adequate instroom, doorstroom- en uitstroom van ambtenaren op alle Ministeries. Dit heeft al geleid tot herplaatsing van ambtenaren over de grenzen van Ministeries heen, waardoor de juiste persoon op de juiste plaats terecht is gekomen en zal komen. Op zorgvuldige wijze is ook gewenste uitstroom tot stand gekomen en wordt daar verder aan gewerkt. De plannen worden zorgvuldig en voortvarend uitgevoerd.
In alle sectoren in de samenleving, maar met name in de zorg en het onderwijs waar ontoelaatbare personeelstekorten zijn ontstaan, zal de overheid bijdragen ter opheffing van problemen. De concrete plannen hiertoe zijn in de media en op internet zichtbaar en men kan daarop reageren. De regering juicht de multidisciplinaire, waarachtige en duurzame aanpak van globaliseringvraagstukken, en het initiatief dat hiertoe in de samenleving is genomen, toe en ondersteunt en bevordert dit. Wij zijn ons ervan bewust dat de mens niet het enige schepsel is op deze aarde, maar dat wij wel onze specifieke verantwoordelijkheid hebben om een duurzame samenleving te herstellen, te bevorderen en tot stand te brengen voor al het geschapene. Laten wij mensen, ieder vanuit diens eigen levensovertuiging, in wederzijds respect, vertrouwen en wederzijdse steun en inzet met Hen en het Leven, daarvoor zorgdragen.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: