Verspilling en het verborgene in organisaties

7 09 2008

In het Financieele Dagblad van 30-08-2008 schreef columnist en socioloog Anton Zijderveld een artikel over bedrijfskundige kwakzalvers. Hij geeft aan dat ook in organisaties het fenomeen van de alternatieve bedrijfskunde zich opdringt. De ontzuiling en ontkerkelijking hebben de opkomst van bedrijfscharlatans mogelijk gemaakt. De bedrijfs- en organisatiekunde zal op nuchtere wijze academisch moeten blijven en zich vooral niet mooier moeten voordoen dan zij is. Vandaag publiceerde het FD de volgende reactie daarop van mij:

Waarom worden alle adviseurs over één kam geschoren?

Zeer terecht neemt Zijderveld afstand van de alternatieve bedrijfskundige en parageneeskundige kwakzalverij. Terecht neemt hij stelling tegen hen die op oneigenlijke wijze met het lijden van de medemens omgaan. Maar welke socioloog of andere wetenschapper kwam tegen de slavernij en kinderarbeid in opstand? En waarom alle niet-academisch geschoolde organisatiebegeleiders over een kam scheren? Is dat een intelligente, wetenschappelijk-ethische en respectvolle houding naar hen die op integere en professionele wijze hun vak uitoefenen? Had wat meer woorden gewijd aan deze groep, die het rendement van organisaties aantoonbaar verhoogt, in plaats van die paar nuancerende regels. Het is pure angst en ontkenning van de historische realiteit als gedacht wordt dat de wetenschap uitgehold kan worden door spiritualiteit of oneigenlijk gebruik daarvan. De christelijke kerken hebben eeuwenlang de ware spiritualiteit van de mens verloochend en onderworpen aan oneigenlijke machtswil. Tot op heden worden inquisitie-achtige methoden toegepast op afvalligen door academisch geschoolde theologen. Met glimmende brochures worden particuliere beleggers, burgers en overheden misleid en op een (wetenschappelijk onderbouwd) dwaalspoor gebracht van meer groei, winst en mogelijkheden en een betere gezondheid. Allemaal door en binnen het reguliere circuit. Het wordt wellicht tijd voor een vereniging tegen de parabedrijfskundige kwakzalverij. Ik kan het alleen maar toejuichen. Maar laten wetenschap, bedrijfsleven, politiek, overheid, religie en kunst en cultuur zich dan ook verbinden. Zowel academisch als niet-academisch geschoolden.

Bert-Jan van der Mieden, voorzitter Stichting Globaliseringscentrum, Apeldoorn

Daarop reageerde de Orde van Organisatie Adviseurs begrijpelijkerwijs met een artikel waarin een pleidooi wordt gehouden voor erkende organisatieadviseurs. Ik ben een groot voorstander van erkenningen, geregistreerde professionals en lidmaatschappen van een beroepsvereniging, maar het is arrogant, onzinnig en onrealistisch om te stellen dat alleen door academisch geschoolden goed en verantwoord werk in organisaties geleverd kan worden. Als we de vele honderden miljoenen euro’s die aantoonbaar in de afgelopen decennia in overheidsinstellingen door academici verspild en verkwist zijn, waar menig OOA-adviseur bij betrokken is geweest, dan komen ze handen tekort om die in eigen boezem te steken. Maar klokkenluiders en zwartboeken, bijvoorbeeld vanuit de reguliere gezondheidszorg, zijn niet welkom, laat staan kritische geluiden vanuit het niet-reguliere circuit. Ik kan zo organisaties noemen waar externen werden en wellicht worden ingehuurd voor een paar duizend euro per dag, zonder dat daar werk voor is, alsmede etages in organisaties waar academici op de loonlijst staan, maar die (vrijwel) niets te doen hebben. Dat is in bepaalde circuits een “publiek/beroepsgeheim”. Een vereniging daarvoor oprichten heeft geen zin, maar een geheim genootschap zou heel wat leden uit diverse sectoren hebben. Wellicht iets voor ambtenaren en organisatie-adviseurs om over na te denken tijdens een van hun meditaties tijdens werktijd(?)


Acties

Informatie

2 responses

8 09 2008
John van der Hoek

Beste Bert – Jan,

Als door organisaties, zowel bij de overheid, semi overheid en het commerciele bedrijfsleven de ‘ dure externe adviseurs worden binnen gehaald om zogenaamd de boel eens flink op te schudden, blijkt dat na afloop de organisatie vele tonnen euro’s armer is en de puinhoop rijker.
Directies en managers weten zelf het beste wat er moet gebeuren, maar vaak zie je dat door onderlinge meningsverschillen niet de vereiste beslissingen worden genomen.

Daarom zouden de opdrachtgevers de externe adviseurs veel gerichtere opdrachten moeten geven binnen welke kader er gehandeld kan en mag worden en stelt er vooral een tijdslimiet aan vast waarbinnen de de klus geklaard moet zijn.

Ik ben zelf voorstander om de problemen binnen organisaties ook de zaak eens van de filosofische en spirituele kant te laten benaderen. De oplossingen zijn vaak in die richting te vinden.

Met vriendelijke groeten,
John van der Hoek

9 09 2008
Bert-Jan van der Mieden

Beste John,

Je slaat de spijker op de kop. Helaas worden er ook nog opdrachten verstrekt vanuit verborgen agenda’s, om andere problemen te maskeren, machtsposities te kunnen handhaven of veranderingen door te drukken of proberen tegen te gaan. Helaas oneigenlijke motieven te over. Waarbij ik de vele, van en door beide kanten, goede en uiterst nuttige samenwerkingen tussen opdrachtgevers en (organisatie)adviseurs hierbij niet tekort wil doen, want die zijn er beslist ook.

Als men de problemen meer van de filosofische en spirituele kant zou benaderen zou de wereld er veel beter uitzien. Je kent mij en mijn boek dus je weet dat ik een warm voorstander ben van een integrale benadering. We acteren en reageren vanuit onze fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele kwaliteitsniveaus van leven. Die nemen we mee naar ons werk en bepalen de wijze waarop we ook daar communiceren. Problemen in werksituaties worden er mede en mijns inziens met name door bepaald, dus het zou heel wat geld en tijd besparen als die worden meegenomen. Ik introduceer de bewustwordingswetenschap beslist niet voor de grap, maar daar is nog geen academicus in. Ik hoop door dit weblog mede te bereiken dat er wat meer oog komt voor deze aspecten, dus bedankt dat je die onder de aandacht brengt. Hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: