Naar een nieuwe internationale politiek

16 08 2008

De oorlog tussen Rusland en Georgië is het zoveelste voorbeeld van eeuwenlang voortkomend toebrengen van veel nodeloos leed door het schijngedrag van machthebbers. Het is een ingewikkeld internationaal schijnspel van nationale en internationale, tegengestelde, politieke en economische belangen, waar onschuldige burgers de dupe van worden. De Verenigde Staten, Europa en de landen daarbinnen maken hun keuzes, kiezen partij en spreken of zwijgen, indachtig het veiligstellen van hun economische belangen. Gaat het daarom?

Ja en nee. Het gaat daar wel om, omdat de politieke en militaire leiders het alleen gaat om macht, geld en aanzien, het voorkomen van gezichtsverlies en om de individuele en collectieve bevrediging van hun schijn-ik. Met een sausje van opkomen voor het nationale en internationale belang daar overheen. Of, in het gunstigste geval, ook met een oprechte insteek van het verdedigen van gerechtvaardigde nationale en internationale belangen en met het welzijn van mensen voor ogen. Laten we het goede niet met het kwade weggooien. Ook politici laten een mengeling zien van schijn en zijn.

Het gaat daar niet om, omdat het in wezen heel ergens anders om gaat. Het gaat in diepste zin om de bewustzijnslessen die we leren uit dit soort gebeurtenissen en collectieve acties. Het gaat erom dat we wakker worden en wederom inzien dat ieder de eigen kant van het verhaal vertelt en slechts de eigen helft van de medaille laat zien. Dat we inzien dat er een einde moet komen aan deze manier van internationale politiek bedrijven en machtsuitoefening op basis van angst, en daaruit voortvloeiende haat en agressie.

Europa, Rusland, De Verenigde Staten, Georgië en alle landen ter wereld dienen elkaar met respect te benaderen. Respect en begrip voor hun eigen, unieke ontwikkelings- en ontplooiingsproces, cultuur en onderlinge verschillen. Zo niet, dan blijven we elke keer weer opnieuw geconfronteerd worden met andere oorlogshaarden. Met allerhande collectieve uitlaatkleppen van individuele – en daardoor gevoede – collectieve angst, haat en agressie.

Daarom is inzicht in de levensbeschouwelijke en psychologische, individuele en collectieve processen een noodzaak voor politici. Dat leidt tot zelfinzicht en mensenkennis en tot het besef van onderlinge verbondenheid. Die overstijgt de nationale belangen, maar is ook dienstbaar daaraan, zonder dat die ten koste gaan van andere nationale en internationale belangen. Daarom streef ik naar internationale verspreiding van de bewustwordingspsychologie. Wij kunnen hier in ons eigen land beginnen met het komen tot een andere, multidimensionale en multidisciplinaire politiek. Om o.a. daar inzicht in en grip op te krijgen ben ik met dit weblog gestart.


Acties

Informatie

4 responses

24 08 2008
Jean-Paul Close

Er is een groot verschil tussen de persoonlijke solidariteit van de politicus met de ontwikkelingen van de wereld en de electorale rol die hij moet spelen binnen de machtspositie. Hetzelfde zien wij terug bij de burger die bewust is van de nieuwe aarde en misschien een waterbesparende stopper in de WCpot stopt en spaarlampen in huis ophangt maar toch erop uit gaat om de laatste 4×4 aan te schaffen, dagelijks op en neer te rijden tussen A en B en het huis vol te stoppen met energieverslindende electronica . Solidariteit gaat niet samen met egoisme of consumisme, electoraal behoud gaat niet samen met veranderende vooruitgang. Daarom vraag ik aan de overheid (meeting in Eindhoven op mijn kosten) op 24 september om afstand te doen van hun bemoeizucht via regelgeving en een multidimensioneel kader te accepteren waarin ondernemerschap zich kan uitleven met doelgerichte innovatie met een algemeen aanvaardbare zinnigheid. Daarom train ik ondernemerschap (hier vraag ik wel geld voor) om materieel belang als middel te zien om meerwaarde te creeren, niet andersom. Ik nodig jullie allemaal uit om dit initiatief te ondersteunen door mensen erop te wijzen. Dan schrijven en lezen we er niet alleen over maar doen we ook nog wat.

25 08 2008
Bert-Jan van der Mieden

Het nadenken, schrijven en lezen over wat ons beweegt van binnen zal er uiteindelijk toe leiden dat we bewust gaan doen. We kunnen daar zelf mee beginnen. Dan worden de oneigenlijke verschillen opgeheven. Het bedrijven van waarachtige en duurzame internationale politiek begint bij waarachtige en duurzame nationale, regionale en lokale politiek. Uiteindelijk begint het bij en dan met name in onszelf!
Politiek betreft de burger en kleine en grotere gemeenschappen. Staatskunde is de wetenschap hoe en de praktische bekwaamheid om die goed te besturen. Dat begint dus bij het inzicht hoe en de praktische vaardigheid om onszelf te besturen. Dat is het doel van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement.

Bert-Jan.

21 09 2008
Bert-Jan van der Mieden

Beste Boudewijn en andere lezers,

Zoals beloofd zou ik het boek “De nieuwe Aarde” van Tolle lezen en daar op terug komen. Een bijzonder, goed te lezen en zeker aan te raden boek, dat wereldwijd vele mensen bewust maakt van de werking van hun ego. Hij geeft heldere en herkenbare voorbeelden daarvan. Hij omschrijft het ego als de mentale beelden die we hebben over ons zelf in de diverse rollen en eigenschappen en eigenaardigheden die we hebben. We handelen vanuit angst en onzekerheid door de gehechtheid aan de vergankelijke vorm. De aan het ego gekoppelde emoties vormen een pijnlichaam dat vanuit het ego gevoed wordt. Tolle geeft aan dat je vanuit je bewustzijn naar je ego kunt kijken en dat het naarmate je het herkent zwakker wordt. De essentie van het bestaan “puur bewustzijn” betekent dat je aanwezig bent in het hier en nu zonder beheerst te worden door de gedachten en gevoelens vanuit je ego. Hij onderstreept nog eens het belang van het leven in en vanuit elk NU. Tolle gaat uit van het vormloze zijn en beschouwt de behoefte aan vorm als een ego-behoefte en koppelt het willen ook aan het ego. Het doel van ons egoïsche bestaan is een indirect doel: lijden veroorzaken, dat vervolgens leidt tot ondergang van het ego. De hemel is het innerlijk van de mens. Het universele innerlijke doel is ontwaken en zijn.

Mijn boek “De mens in de 21e eeuw” is te beschouwen als een aanvulling op en een verdieping en verbreding van de visie van Eckhart Tolle. Mijn mensmodel gaat dieper in op de diverse aspecten van de schijnpersoonlijkheid en de oorzaak van het ontstaan ervan. Naast het, door Tolle mooi aangeduide, “pijnlichaam” onderscheid ik het Lijdens-ik, dat niet gekoppeld is aan een incarnatie. Mijns inziens is alleen bewust te zijn van het bestaan van het ego niet genoeg om het zwakker te doen worden en om te voorkomen dat we door het ego overheerst worden. Dat is een simplificatie van de werkelijkheid die, zo is de afgelopen millennia gebleken, niet werkt. Dat kan alleen door Zelfrealisatie en analyse en zoveel mogelijk opheffen van de diverse schijn-ikken. De behoefte aan vorm is mijns inziens niet alleen een ego-behoefte, zoals Tolle stelt. Tolle refereert met het vormloze Zijn aan de Bron waaruit we zijn ontstaan. Mijns inziens is er ook een (hemelse) Zijnstoestand waarin er wel degelijk sprake is van vorm, maar minder grofstoffelijk dan in deze driedimensionale werkelijkheid. In mijn boek geef ik aan dat we kunnen willen en doen vanuit onze schijn, maar ook vanuit ons Zelf. Verder ga ik o.a. dieper in op het begrip liefde, de differentiatie daarvan in eeuwige en stoffelijke relaties en het herkennen en onderscheiden daarvan. Ik zou mijn boek graag in het Engels of Duits aan de heer Tolle overhandigen. Na lezing ervan zouden we samen een heel goed gesprek hebben. Wie weet komt het er nog van.

Met dank nogmaals voor de tip en hartelijke groeten,

Bert-Jan.

10 12 2010
Bert-Jan van der Mieden

Op verzoek van Boudewijn hier een door hem herstelde reactie, waardoor beter beschreven wordt wat hij bedoelt.

Het komt uiteindelijk neer op de volgende vraag: wie ben ik? Erg fundamenteel, maar het is wel een belangrijke vraag, willen we antwoord krijgen op het waarom van deze wereld. Alle illusies die wij maken hebben dan ook niets met ons te maken, maar veel meer met het ontwijken van wat wij werkelijk zijn. Voor een beter begrip lees het boek ‘Een Nieuwe Aarde’ van Eckhart Tolle. Hij laat in dit boek erg mooi zien hoe de mechanismen van de psyche werken. Het Ego en (oneindig) Bewustzijn, met wie wens je je te identificeren? Met dat wat je bent of dat wat je niet bent (de illusie)?

Boudewijn Zweerts.

P.S. U kunt altijd vragen uw reactie aan te passen. Bedankt Boudewijn voor dit verzoek!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: