Een handdruk

16 08 2008

Er is op dit moment een internationale actie gaande, begonnen bij de Dalai Lama, om elkaar online de hand te geven. Het doel is om de Chinese leiders te bewegen een nieuwe weg van openheid en samenwerking in te slaan. De handdruk bevat een belofte: om rekenschap te vragen aan alle regeringen wanneer ze tekortschieten, in Tibet, Irak, Birma of elders. Voor de slotceremonies van de Olympische Spelen wil men via de Chinese en internationale media die boodschap overbrengen. Het gaat mij hier nu niet om een standpunt ten aanzien van Tibet en China. Dat vergt een genuanceerde dialoog op basis van kennis van zaken. Ik vind het op zich bijzonder dat we nu in staat zijn om wereldwijd honderdduizenden mensen via internet te mobiliseren en daardoor signalen kunnen afgeven aan leiders. Het is begrijpelijk en goed dat we de Olympische Spelen gebruiken om elkaar te wijzen op de grondgedachte daarvan van vreedzame onderlinge verbondenheid. Maar ik plaats een kanttekening en wil attenderen op het belang van de eerste handdruk, zodat acties als deze het gewenste effect hebben.

Mijn kanttekeningen

Veel petities spreken over een minimaal benodigd aantal handtekeningen, hebben een veroordelende toon, eisen idealen terug en spreken over een laatste kans. Ik houd daar niet van en geloof er niet in. Martin Luther King en Nelson Mandela, mijn buurvrouw, de kunstenaar, de wetenschapper, de dominee, de handwerksman, de gemartelde, enz hadden en hebben geen enkele handtekening nodig om toch het goede te doen. Hoe meer steun hoe beter natuurlijk, maar een individueel begin is altijd mogelijk en ook zinvol. Een klein lichtje verdrijft al de machtigste duisternis. Probeer dus anderen niet over te halen met de dreiging van een minimaal benodigd aantal. Ik ben tegen een veroordelende toon. Ik geloof in de nuancering. Idealen en andere zaken hoeven we niet terug te eisen. Iets eisen is de macht van de ander met dezelfde wapens trachten te verminderen of op te heffen. Plaats geen macht tegenover macht, maar gebruik de dialoog om de ander achter diens eigen oneigenlijke machtswil te doen schouwen. En tenslotte: Er is nooit een laatste kans. De schepping kent alleen overdaad aan kansen en nieuwe mogelijkheden. Probeer de ander niet tot actie te bewegen op basis van angst. Beantwoord angst niet met angst, maar herinner de ander vanuit jouw liefde, innerlijk vertrouwen en waarheidsgerichtheid aan liefde, waarheid en vertrouwen.

De eerste handdruk

Er is op zich niets mis met internationale oproepen om misstanden, waar ook ter wereld, aan de kaak te stellen en trachten op te heffen. Integendeel. Maar de eerste handdruk, de eerste oproep tot rechtvaardigheid, broederschap, verbondenheid, zuiverheid, gelijke rechten, liefde, waarheid, respect, openheid, samenwerking en het aangaan van een dialoog, dienen we zelf te geven in onze directe leef-, woon- en werkomgeving. Als we die overslaan, wie zijn wij dan om van een ander, een leider in den vreemde, te verlangen dat hij/zij onze handdruk accepteert en daar iets mee doet? Dat is niet geloofwaardig en daardoor niet krachtig.

En die eerste handdruk kunnen we pas geven aan onze directe naaste, als we eerst ons Zelf de hand hebben geschud. Want wat is de handdruk waard die wij geven vanuit onze schijn? Vanuit een mengeling van hoofd-, bij- en schijnmotieven? Hoe krachtig is die? De krachtigste en meest indringende handdruk is de handdruk die wij geven vanuit ons Zelf.

Dit is geen theoretisch verschil. Je kent hopelijk die onvergetelijke momenten dat je elkaar in de ogen keek, van ziel tot ziel en dat je elkaar een hand gaf, als bezegeling van verbinding. Ont-dek je Zelf! Geef je Zelf de hand en zie je Zelf recht in de ogen. Geef vanuit die innerlijke kracht en liefde en dat vertrouwen de ander de hand. En vraag de ander, als die het uit zichzelf al niet gedaan heeft, of hij/zij het goede wil doorgeven. Wetend dat elke goede actie en gedachte elke kans benut. Herinner je de allereerste Handdruk en geef die door. Het doorgeven van handdrukken in de wereld begint bij je Zelf!


Acties

Informatie

4 responses

17 08 2008
Hans Anneveld

Juist, Bert-Jan,
Duisternis bestrijden we niet door tegen duisternis te ageren, maar door licht te brengen.
Hans “ArtKids” Anneveld

17 08 2008
Bert-Jan van der Mieden

Ha die Hans,

Leuk dat je reageert. Met jullie werk breng je ook lichtpunten aan in het leven van kinderen en hun ouders/opvoeders. Het is hoognodig dat er in het onderwijs zo vroeg mogelijk, al in groep 1, aandacht wordt besteed aan de schijn en het Zijn en aan het zich herinneren en ontplooien van hun Zijn. Het zou een mooie tekenopdracht zijn: Teken je schijnpersoonlijkheid en teken hoe je Zelf bent! Maak je er een project van en houd je me op de hoogte?
Ken jij Yolanda Eijgenstein? Zie “In het Zonnetje”. Wellicht een goed contact voor jou.

Hartelijke groeten,

Bert-Jan.

25 08 2008
John van der Hoek

Hallo Bert – Jan,

Vanuit onze comfortabele positie in Nederland ben ik iets voorzichtiger in mijn kritiek op de aanpak van de Dalai Lama. Dat hij een appél doet op de wereld is m.i. gerechtvaardigd. De repressie welke China al meer dan 50 jaar in Tibet uitoefent, is niet gering. Een hele cultuur en religie wordt letterlijk uitgeroeid.
In Dahrasalam in India , de zetelplaats van Dalai Lama, is een museum over de bezetting in de jaren vijftig in Tibet door Chinezen. Een maal dit gezien hebbende, vind ik de actie van de D.L. een goede zaak en verdient een reactie.
Zeker ben ik het met je eens dat de wereld verbeteren bij je Zelf begint.
Dat staat allemaal ook in de boeken van D.L.

Met vr. gr,
John van der Hoek

25 08 2008
Bert-Jan van der Mieden

Beste John,

Bedankt voor je reactie en fijn dat je op mijn weblog reageert. Om misverstanden, ook bij andere lezers te voorkomen, reageer ik even erop. Zoals ik in de eerste alinea al aangaf gaat het mij in dat artikel niet om de kwestie Tibet, maar om de wijze waarop dit soort internet-acties worden gevoerd. Zie mijn kanttekeningen en zie een eerder artikel over een mailing tegen oliemaatschappijen, vanwege de benzineprijzen. Het kan trouwens goed zijn om een actie te steunen, ook al ben je het niet geheel met de wijze waarop een en ander wordt verwoord eens.

Ik schreef bewust dat de kwestie Tibet om een genuanceerde visie vraagt, op basis van informatie van en over beide kanten. Ik kan zelfs niet goed beoordelen of de tekst die in de mailing gebruikt wordt van de Dalai Lama zelf afkomt. Misschein zou hij het zelf anders gedaan hebben. Ik weet het niet. Ik ben onvoldoende thuis in de materie om er een visie op te hebben. Jouw informatie en jouw ervaringen zijn beslist waardevol en bevestigen nog eens het schrijnende van deze geschiedenis en actualiteit. Daarom ben ik blij dat je het opmerkt.

Uit mijn artikelen zul je inmiddels wel bemerkt hebben dat we wat het oordelen betreft vanuit onze comfortabele positie we op dezelfde lijn zitten. Nederland is vaak haantje de voorste als het gaat om het met de vinger wijzen, hetgeen bepaald niet altijd vrij is van hypocrisie. Het is wel goed om te merken dat de discussie na de Olympische Spelen niet verstomt. Behalve te beginnen bij onszelf is het wel zaak om die levendig te houden ten aanzien van alle onrecht en brandhaarden in de wereld.

John, bedankt en groetjes voor beide,

Bert-Jan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: