Ziekenhuizen verdwijnen: ZorgVoorjezelfCentra(ZVC) in opkomst

27 07 2008

Wellicht dat er in 2010 geen ziekenhuis in Nederland meer is te zien. Dat komt niet alleen door de toegenomen marktwerking en concurrentie. Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Waar gaan we in Nederland en in de wereld naartoe? Lees de rest van dit artikel »

Tien tips voor succesvol ondernemerschap

25 07 2008

01. Weet wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Daar begint het mee.

02. Accepteer het leven zoals het is en het zich aan je voordoet, als een mogelijkheid om je te ontwikkelen en te ontplooien.

03. Het maken van plannen en planningen is van belang, maar leef in de eerste plaats in het hier en nu. Dan sta je open voor de kansen, mogelijkheden en gegevens die het hier en nu aanbiedt. Benut ze tot je uiterst kunnen en ga optimaal om met je tijd.

04. Wees je bewust van waarom je de dingen doet of nalaat. Zorg voor evenwicht.

05. Voeg je eigen unieke bijdrage toe. Besteed je aandacht en tijd aan mensen en zaken die een bijdrage leveren aan jouw en de gemeenschappelijke doelen.

06. Overtuig de ander niet, maar onderzoek de behoeften van de ander en wie de ander is. En wat de ander, wanneer, waar en op welke wijze verlangt.

07. Lever een bijdrage aan een gemakkelijker, beter en gelukkiger leven van anderen.

08. Vraag jezelf continu af hoe en waardoor je jezelf kunt verbeteren en je waardevoller en succesvoller kunt zijn.

09. Luister op zes niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel

10. Richt je netwerken op degenen die jou in het bovenstaande kunnen ondersteunen en die jij kan ondersteunen daarin.

De zin van het lijden

25 07 2008

Gisteravond vernam ik het bericht dat een moeder, op de top van een berg staande, haar man, twee dochters en een zoon, in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, tijdens hun afdaling naar beneden zag storten. Ik werd er vanmorgen mee wakker en tijdens de ontbijtbijeenkomst van BNI kwam het ter sprake. Wat gebeurt hier? Lees de rest van dit artikel »

Innerlijke diversiteit: Noodzaak én kans voor ondernemers, leiders en managers

24 07 2008

In leven, wonen en werken heb ik kennis en ervaring opgedaan met diverse vormen van diversiteit. Daardoor plaats ik diversiteit in een filosofische, psychologische, sociale en relationele context. Diversiteit betekent verscheidenheid, een verschil binnen een geheel. Onder innerlijke diversiteit versta ik het verschil tussen schijn en Zijn. Dat is het verschil tussen onze ware en onze schijnpersoonlijkheid, onze eigenwaarde en minderwaarde, ons gedrag vanuit ons schijn-ik en vanuit ons Zelf. We hebben een schijnpersoonlijkheid en zijn ons Zelf. In het Zelf liggen onze verlangens, kwaliteiten en ervaringen omtrent wie we Zijn. In dit artikel leg ik uit wat de betekenis is van innerlijke diversiteit voor ondernemers, leiders en managers. Door daar effectief mee om te gaan hebben we privé en zakelijk meer plezier en succes. Lees de rest van dit artikel »

Welkom in Nederland!?!

24 07 2008

We zijn weer terug van vakantie. Een uitstekende vakantie gehad. Genoten van elkaar – Joke zal het bevestigen – en van de natuur, de rust en de vriendelijke mensen. Het begroeten van elkaar als vreemden lukte en lukt hier nauwelijks. Ze kijken soms zelfs liever langs elkaar heen. Nu is het buitenland geen paradijs hoor en hier alles mis, maar vandaag gebeurde er toch iets echt Hollands. Lees de rest van dit artikel »

Leidinggeven en managen met open vizier

24 07 2008

Wat verwachten mensen van leiders en managers? Waardoor worden mensen gemotiveerd om achter hun leider of manager te gaan staan en zich voor hen honderd procent in te zetten? Wat is daarvoor nodig ten aanzien van de opleidingen van leiders en managers?

Lees de rest van dit artikel »

Meer zelfreflectie aan de top in de gezondheidszorg?

24 07 2008

Vandaag lezen we in het Financieel Dagblad dat het aantal ontslagen in de top van de zorgsector toeneemt. De oorzaak wordt gezocht in de marktwerking en de daarmee gepaard gaande reorganisaties en bezuinigingen. Bestuurders komen onder extra druk te staan door de kritische opstelling van zorgverzekeraars en zorgconsumenten. Wat is hier het goede nieuws? Lees de rest van dit artikel »

Geen partijen meer ter linker- en rechtervleugel of in het midden?

23 07 2008

Zal het zo zijn dat in de toekomst het onderscheid tussen links en rechtse en in het midden geplaatste partijen verdwijnt? Zal er een andere indeling ontstaan? En welke dan? Lees de rest van dit artikel »

Hoe kan de politiek beter aansluiting vinden bij de bevolking?

23 07 2008

Vele kiezers beklagen zich erover dat de politiek hun taal niet spreekt. Ze vinden dat de politiek niet in staat is om de samenleving in de richting te sturen die noodzakelijk en gewenst is. Hoe kan dit veranderd worden? Lees de rest van dit artikel »

Europees ondernemerschap

22 07 2008

Vele vraagstukken in de samenleving vragen om een grensoverschrijdende, internationale aanpak. In Europees verband kunnen we bijvoorbeeld de energievraagstukken en vraagstukken inzake werkgelegenheid en immigratie, gezondheidszorg, vergrijzing, de rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn veel beter en efficiënter aanpakken.

Lees de rest van dit artikel »