Van Poldermodel naar………………..

15 07 2008

Jarenlang konden we vooruit met het poldermodel en scoorden we daar zelfs internationaal mee. Maar de houdbaarheidsdatum is verstreken. Overlegsituaties tussen werkgevers, werknemers en overheid falen. De 21e eeuw vraagt om een ander model, vanuit een nieuw elan en op basis van nieuwe waarden en normen. Nieuwe?Eigenlijk niet, want een model gebaseerd op liefde, waarheid, vertrouwen, zuiverheid, wijsheid, kracht en schoonheid, is een model gebaseerd op oeroude waarden en normen.
Maar nieuw, omdat we die waarden en normen overdekt hebben door schijnverlangens, schijnbelangen en schijnzekerheden. Daardoor komen we er niet meer uit en werkt het geschipper, het compromissen sluiten en het investeren in het voorkomen van gezichtsverlies niet meer. Zowel nationaal als internationaal lopen de overleggen vast en gaan de onderhandelaars naar huis met resultaten, waar ze groots over doen naar hun achterban, maar waar zij zich in feite alleen maar diep voor kunnen schamen.

Hoezo schamen? Omdat de resultaten vaak zo’n beschamend aftreksel zijn van hetgeen noodzakelijk is voor welzijn en welvaart voor eenieder en er zoveel verzwegen en verdraaid wordt. En er zoveel verborgen persoonlijke en collectieve agenda’s zijn geweest, met een ordinaire en mensonterende ruilhandel. Zonder blikken of blozen wordt het in de media vermeld, zonder enige schaamte, als een gegeven van deze realiteit. We zijn het decennia en eeuwenlang al zo gewend dat macht op deze (oneigenlijke) wijze werkt, dat we het berustend accepteren.

Maar de burgers in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, in Afrika, in Europa en in ons eigen land willen weer vertrouwen hebben in hun leiders. Willen door hen gerespecteerd worden en dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt. Het is daarom tijd voor een nieuwe model, dat niet alleen uitgaat van louter economische en sociaal-economische aspecten. Een model dat ook uitgaat van een evenwicht in de mentale en emotionele aspecten en van de relationele en spirituele aspecten in de samenleving. Dat is in het licht van de menselijke ontwikkeling en ontplooiing een evolutionaire stap, maar in de huidige overlegrealiteit een revolutionaire omwenteling. Hoe kunnen we komen tot een dergelijk model en wat houdt het precies in?

Een dergelijk model kan alleen slagen als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:
Diepgaand inzicht, een integraal overzicht en een perspectiefvol uitzicht voor eenieder.
Om dat te realiseren dienen we ons in de eerste plaats rekenschap te geven van wat zich onder de oppervlakte / de oppervlakkigheid en buitenkant afspeelt. Van daaruit dienen we, en kunnen we ook pas effectief, ons te verheffen boven de oppervlakte, zodat overzicht en uitzicht mogelijk is. Dit vraagt om filosofisch, psychologisch, pedagogisch en politiek inzicht.
Deze inzichten heb ik met elkaar verbonden in de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en ik doe een beroep op de wetenschap, via de bewustwordingswetenschap, de werking van de theorie en methodiek in de praktijk grondig te onderzoeken en te toetsen. Sceptisme mag. Graag zelfs. Maar houdt de wetenschap wel in ere.

Een mieden is een verhoging in het landschap. Van daaruit is overzicht en uitzicht mogelijk.
Als bedenker en met deze betekenis in de naam is het wellicht wel aardig om de vervanger van het poldermodel het “van der Miedenmodel” te noemen. In vervolgartikelen zal ik het nader uiteen zetten.

Je eerste reactie op het bovenstaande en alle suggesties, voorstellen, handvatten en ideeën zijn meer dan welkom.


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: