Naar een perspectiefvolle, visionaire politiek

15 07 2008

Een perspectiefvolle politieke visie wordt niet gekenmerkt door partijpolitieke belangen, of door de schijn van zelfs slechts een politicus, maar door een zo’n breed mogelijke integrale visie. De huidige politici, werkgevers en werknemers zijn niet in staat om tot eenzelfde, integrale sociaal-economische lange termijnvisie te komen.Door gebrek aan een perspectiefvolle visie is er een spanningsveld tussen centralisatie en decentralisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En is daar onduidelijkheid over. Met alle verspillende gevolgen van dien.

Het is een aardverschuiving in het politieke denken, als men daadwerkelijk de burger centraal zou stellen en vanuit een evenwicht in bottom-up en top-down besturen politiek zou bedrijven. Dat lijkt een utopie, maar het is mogelijk. Een gigantische uitdaging ligt er in het verschiet voor de politici en ambtenaren die een waarachtige politiek voorstaan.

Perspectiefvolle, waarachtige politiek heeft niet alleen een visionaire visie op sociaal-economisch terrein, maar ook op het culturele en spirituele vlak. Met niet alleen een integrale visie op het gebied van Planet, People en Profit, maar ook ten aanzien van vertrouwen, bewustwording en bewustzijn, hetgeen ik Pride heb genoemd. Alsmede inzake nieuw historisch perspectief en toekomstige perspectieven(Perspective), leiderschap(Power) en vredesvraagstukken.(Peace). Dit vergt nadere toelichting en die zal ik ook geven in andere artikelen, maar het vraagt ook om nadere, gezamenlijke uitwerking. Daartoe zal ik een werkconferentie organiseren. Ook daarover volgt meer informatie.

In de nationale politiek is het o.a. van belang dat er niet bezuinigd wordt op, maar veel meer geïnvesteerd wordt in cultuur. Bezuinigen op cultuur is bezuinigen op, en zelfs voorbijgaan aan, het wezenlijke belang van de ontwikkeling en ontplooiing van mensen. Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van de nationale en regionale (culturele) geschiedenis, schoonheid en de specifieke eigenheid en klankkleur. Dat begint al op de basisschool. Je daalt niet voor niets in, in de streek, het land waar je geboren wordt. Daarnaast is het van cruciaal belang, vanaf de basisschool, als en tot bewuste wereldburger op te groeien. In mijn boek breek ik daar al een lans voor.

In de internationale politiek gaat het om meer bewustwording van verbondenheid op Europees- en wereldniveau. Mensen kunnen respect hebben voor en blij zijn met hun eigen land en cultuur, maar dat is iets anders dan oneigenlijk nationalisme en chauvinisme. Het huidige politieke klimaat kenmerkt zich door een gebrek aan vertrouwen in de internationale politiek en samenwerking. Perspectiefvolle politiek vraagt om een evenwichtige nationale en internationale visie ten aanzien van bewustwording, verbinding en vertrouwen. Vandaar mijn toevoeging van Pride.

Een wereld die geregeerd wordt door politici en politieke leiders met een visie op de sociaal-economische en de multiculturele, spirituele realiteit en toekomstperspectieven is niet alleen pure noodzaak in deze globaliserende samenleving, maar ook een realistische mogelijkheid.

Wie geeft zijn/haar visie, ambities en doelstellingen ten aanzien van bovengenoemde aspecten weer?


Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: