Vertrouw de ondernemer

3 06 2008

Brief aan de heer Wientjes, voorzitter VNO-NCW en van de Commissie Regeldruk.
Naar aanleiding van een artikel in De Zaak , mei 2008.

Vertrouw de ondernemer

Niet alleen de overheid, maar ook werkgevers en werknemers dienen bij regelgeving het vertrouwen in de ander voorop te stellen. Dat geldt voor ons allemaal. Vele vooraanstaande en invloedrijke collegae van de heer Wientjes geven ook aan dat het gaat om vertrouwen. En om integriteit, respect en fatsoen. We zullen het wel met elkaar eens zijn dat de maatschappij niet zonder effectieve regelgeving kan, maar dat we met regels geen vertrouwen creëren. Velen roepen op tot vertrouwen, maar hoe kunnen we elkaar vertrouwen?

De realiteit is dat er zowel bestuurders, politici, ambtenaren, werkgevers, leiders, managers als medewerkers zijn, die zich schuldig maken aan onethisch, ongewenst en onverantwoord gedrag en het overtreden en negeren van regels. Er zijn ook werkgevers en werknemers die het realiseren van – zowel hun eigen als andermans – doelstellingen belemmeren door stroperigheid. Vanuit eenzijdig, kortzichtig eigenbelang. Oneigenlijke regelgeving en overmatige controle zijn uitingen van gestold, wederzijds wantrouwen. Tevergeefs tracht men, door nog meer regels en controle, de dieper liggende oorzaken te negeren en te verhullen. De daardoor ontstane onevenwichtigheid in regelgeving en vertrouwen komt voort uit egoïsme en ander schijngedrag. Veroorzaakt door angst. En in het bijzonder door de individuele en collectieve angst en onwil om verantwoordelijkheid te nemen. Vanwege de consequenties daarvan. We kennen allemaal angst en schijngedrag en handelen wel eens vanuit schijnmotieven. Hoe heffen we angst en schijn op?

Zowel individuele, organisatorische als maatschappelijke problemen vragen niet om controle, beheersing en regels, maar om waarachtige, duurzame oplossingen. Die realiseren we alleen, als we bereid zijn om de bovengenoemde dieperliggende oorzaken te erkennen, te analyseren en onze schijn op te heffen. Dat betekent: Inzicht in onze schijnpersoonlijkheid en ware persoonlijkheid. Door te luisteren naar ons zelf en de dialoog met onszelf aan te gaan. Mensenkennis door vanuit zelfinzicht, open en respectvol, te luisteren naar en de dialoog aan te gaan met de ander. Zelfvertrouwen leidt tot het geven van vertrouwen, hetgeen het nemen van verantwoordelijkheid stimuleert. Daarbij geldt ook voorbeeldgedrag niet alleen voor leiders, managers en bestuurders, maar voor ons allemaal.

De bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement geven antwoorden op bovengenoemde vragen en bieden perspectiefvolle inzichten, een begrijpelijk en effectief mensmodel en concrete handvatten. Hierdoor kunnen o.a. de doelstellingen van de Commissie Regeldruk gerealiseerd worden. Ik licht een en ander graag persoonlijk toe.

Bert-Jan van der Mieden


Acties

Informatie

One response

15 07 2008
Bert-Jan van der Mieden

Beste lezers,

Het is wellicht goed om te vermelden dat deze brief daadwerkelijk is verzonden naar de heer Wientjes. Tot op heden kreeg ik geen bevestiging van ontvangst of enig andere reactie. Dat is betreurenswaardig. Mijn verkorte reactie is tevens geplaatst in De Zaak.
Als er een reactie komt zal ik dat vermelden.

Het spreekt vanzelf dat ik in deze rubriek geen brief- en beroepsgeheim zal schenden en brieven aan of van lezers – anders dan voor plaatsing bedoelde reacties – hier niet terecht komen. Per brief zal ik aangeven of deze wel of niet verzonden is.

Het kan ook gaan om brieven aan bijvoorbeeld onstoffelijke of overleden figuren. Die mogen lezers ook insturen.

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: